Privacy-Statement

Arnulfus Stichting geeft financiële ondersteuning aan gedrukte landelijke media met een katholieke signatuur, met name aan Katholiek Nieuwsblad. uitgever van onder meer Katholiek Nieuwsblad, katholieknieuwsblad.nl en KNdigitaal.

De ICT werkzaamheden worden grotendeels lokaal uitgevoerd, in samenwerking met De Hostingsleverancier. Voor onze donateursadministratie gebruiken we Zeno, een programma van Socho IT. Het afdrukken van Katholiek Nieuwsblad gebeurt bij Nieuwsdruk Nederland. De verspreiding van Katholiek Nieuwsblad gebeurt door PostNL. Het kan voorkomen dat één of meerdere van deze partijen in aanraking komen met uw persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden zorgvuldig behandeld en beveiligd. Arnulfus Stichting houdt zich aan de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en hieraan gerelateerde wet- en regelgeving.

Verwerking van persoonsgegevens

Wanneer u doneert of het webformulier invult vanwege een vraag die u ons wil stellen, dan worden uw persoonsgegevens verwerkt. Dit gebeurt op verschillende manieren, voor verschillende doeleinden en Arnulfus Stichting houdt verschillende bewaartermijnen aan. In het onderstaande wordt onder ‘gegevens’ ook persoonsgegevens verstaan. Kijk hieronder welke categorie op u van toepassing is:

1. Ontvangt u KN voor de Eeuwigheid en heeft u een account op KNdigitaal?

Arnulfus Stichting en Katholiek Nieuwsblad gebruiken uw persoonsgegevens om uitvoering te geven aan de met u gesloten overeenkomsten en om u de overeengekomen diensten, producten en informatie te leveren. De krant moet bijvoorbeeld bij u thuis worden bezorgd. Daarvoor is het ook noodzakelijk dat uw persoonsgegevens (zoals uw adres) door zijn gegeven aan de distributeur en de krantenbezorger. Daarnaast zijn de voornoemde gegevens noodzakelijk om u volledige toegang te verschaffen tot KNdigitaal. Arnulfus Stichting en Katholiek Nieuwsblad gebruiken uw persoonsgegevens ook voor marketingdoeleinden zodat aan u soortgelijke aanbiedingen kunnen worden gedaan. Arnulfus Stichting en Katholiek Nieuwsblad bewaren uw persoonsgegevens tot en met twee jaar na afloop van het abonnement en langer voor zover geldende wet- en regelgeving daartoe verplicht (in principe ontvangt u KN voor de Eeuwigheid maar mocht u deze overeenkomst willen verbreken dan gaat deze regel in). Meer informatie over KN voor de Eeuwigheid leest u hier.

2. Bent u een bezoeker van onze website?

Als u onze website bezoekt verstrekt u gegevens aan Arnulfus Stichting zonder dat u zich daar misschien bewust van bent. Dit gaat bijvoorbeeld om apparaatgegevens zoals een unieke apparaat-ID, de versie van het besturingssysteem en instellingen van het apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot een dienst van Arnulfus Stichting. Maar ook gebruiksgegevens over de diensten die u gebruikt waaronder het tijdstip, de duur van het gebruik en de inhoud van de dienst. Daarnaast worden voor zover deze aan Arnulfus Stichting worden doorgegeven ook locatiegegevens afkomstig van uw mobiele apparaat of gegevens afgeleid van uw IP-adres gebruikt. De bewaartermijn van de online gegevens bedraagt zes maanden.

Samengesteld profiel

De door u actief en passief verstrekte gegevens worden zoveel als mogelijk in één samengesteld profiel opgeslagen. De samengestelde profielen worden op basis van postcode verrijkt met socio-demografische gegevens zoals bijvoorbeeld leeftijds- en inkomenscategorieën.

Bijzondere persoonsgegevens

De website en diensten van Arnulfus Stichting hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over bezoekers jonger dan 16 jaar. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker 16 jaar of ouder is. Als u er van overtuigd bent dat Arnulfus Stichting zonder ouderlijke toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact op zodat deze informatie kan worden verwijderd.

Beveiliging gegevens

Arnulfus Stichting maakt gebruik van uitgebreide veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens. Uw persoonlijke gegevens worden bewaard op beveiligde servers. Indien er aanwijzingen zijn van misbruik neemt u dan contact met ons op.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, of te verwijderen. Neem hiervoor contact met ons op.

Arnulfus Stichting zal in beginsel binnen vier weken op een verzoek tot inzage of correctie verzoek reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zullen wij de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover wet- en regelgeving verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten. Na uitvoering van een verzoek tot verwijdering ontvangt u een bevestigingsbericht. Indien wij de betreffende persoonsgegevens (gedeeltelijk) niet hebben verwijderd, sturen wij een bericht waarin wij toelichten waarom niet (volledig) aan het verzoek kon worden voldaan.

Indien Arnulfus Stichting niet of niet volledig kan vaststellen op welke persoonsgegevens een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering betrekking heeft, kunnen wij om een nadere specificatie vragen. De uitvoering van het verzoek wordt dan opgeschort op totdat de (nadere) specificatie is verstrekt. U kunt door middel van het sturen van een email naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden of andere verwerkingen.

Wijzigingen

Arnulfus behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement. Check daarom regelmatig het privacy statement voor eventuele aanpassingen. Deze versie is van 10 augustus 2020.

Vragen of klachten

Als u nog vragen of klachten heeft over ons privacy beleid kunt u contact met ons. U heeft ook het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Soomerlustplein 5 | 2275 XM Voorburg | info@arnulfus.nl | Copyright © 2011-2018 Arnulfus Stichting