Uw toegift houdt het goede nieuws levend.

Uw toegift houdt het goede nieuws levend.
Met de hulp van nalatenschappen, hoe groot of klein ook, kunnen wij kwaliteitsjournalistiek vanuit katholiek perspectief blijven maken. Daarom is uw nalatenschap aan Arnulfus Stichting een bijzonder mooie en goede kans om mensen te inspireren met een katholieke reflectie op de actualiteiten

Waarom?
Omdat in onze veelkleurige samenleving waarin katholieken een steeds kleinere groep worden, het belangrijk is om hen te bemoedigen. Niet alleen om hen te voeden met informatie, maar juist ook om hen te sterken in het publieke debat. Ook voor anders- en niet-gelovigen is dat waardevol: om betrouwbare informaties over, en gefundeerde opinies vanuit de katholieke gemeenschap te lezen. Katholiek Nieuwsblad draagt een boodschap uit. Het gaat om de Blijde Boodschap. Zij is een uniek, eerlijk en universele boodschap. Met Katholiek Nieuwsblad hopen we mee te mogen werken aan wat Gods Geest tot stand wil brengen. Dat gaat doorheen alle tijden. In een nalatenschap drukt u uit dat u de waarde van Katholiek Nieuwsblad van blijvend belang vindt en waar u aan wilt bijdragen als u er niet meer bent.

Moed
Nadenken over nalatenschap is moedig. Bedenken wat u wilt met datgene dat u tijdens uw leven heeft opgebouwd is niet altijd eenvoudig en daarbij is het besef van het eindige aardse leven ook niet altijd makkelijk om mee om te gaan. Het is dan ook goed om er rust en tijd voor te nemen.

Hoe kan ik Arnulfus Stichting opnemen in mijn testament?
Dat kan op 2 manieren:

  • U neemt Arnulfus Stichting op als enig erfgenaam of mede-erfgenaam
    Als (mede)erfgenaam heeft Arnulfus Stichting alleen of samen met meerdere erfgenamen recht op de hele nalatenschap.
  • U benoemt Arnulfus Stichting als legataris
    Een legaat is een bepaling in uw testament die aangeeft welk vast bedrag, bepaalde goederen of een bepaald percentage u nalaat aan de legataris; Arnulfus Stichting.

Wist u dat?
Er niets naar de fiscus gaat van uw toegift? Arnulfus Stichting heeft een zogenaamde ANBI-status waardoor wij geen belastingen hoeven te betalen over schenkingen en nalatenschappen. Iedere euro die u nalaat komt geheel ten goede aan kwalitatieve katholieke journalistiek.

Tenaamstelling
Indien u Arnulfus Stichting laat opnemen in uw testament is het belangrijk dat u de juiste tenaamstelling gebruikt:
Arnulfus Stichting gevestigd te Voorburg, kantoorhoudend Soomerlustplein 5, 2275 XM Voorburg.
KvK-nummer: 41081738

Denkt u er over na?
Als u Arnulfus Stichting in uw nalatenschap gedenkt, doet u dat voor de generaties na u. Zij zullen profiteren van uw investering. Dat is een fijne gedachte.

Neem uw tijd of neem contact met ons op.

Marjolijne du Maine

 

Wat is legateren?
Een legaat is een bepaling in uw testament die aangeeft dat u een vastgesteld geldbedrag of een bepaald goed nalaat. U kunt bijvoorbeeld uw familie erfgenaam maken en daarnaast een bepaald bedrag of (on)roerend goed als legaat aan Arnulfus Stichting nalaten. U kunt meerdere legaten opnemen in uw testament.
Wat is het verschil tussen een erfstelling en een legaat?
Een erfstelling is een benoeming tot erfgenaam en betreft een vastgesteld deel van uw nalatenschap. U kunt iedereen tot erfgenaam benoemen, ook Arnulfus Stichting. Nadat alle kosten van de erfenis zijn afgetrokken (legaten, boedelkosten en overige schulden), blijft het bedrag dat overblijft voor de erfgenaam.

Soomerlustplein 5 | 2275 XM Voorburg | info@arnulfus.nl | Copyright © 2011-2018 Arnulfus Stichting