‘Liefde voor de Kerk verbindt alle KN-lezers’

‘Liefde voor de Kerk verbindt alle KN-lezers’

Al sinds zijn studententijd leest Niek-Jan Adema trouw Katholiek Nieuwsblad. Tegenwoordig zet hij zich als bestuursvoorzitter ad interim van de Arnulfus Stichting hartstochtelijk in voor het voortbestaan van dit unieke medium. “Juist nu is KN nodig, meer dan ooit!”

Hoewel hij de nieuwste aanwinst is in het bestuur van de Arnulfus Stichting, gaat de betrokkenheid van interim bestuursvoorzitter Niek-Jan Adema bij Katholiek Nieuwsblad al veel langer terug. “Ik heb goede kaarten”, lacht Adema, in het dagelijks leven notaris, getrouwd, vader van drie (inmiddels volwassen) kinderen. “Ik ben lezer en abonnee van het eerste uur!”

“Toen nog student in Utrecht, werd Katholiek Nieuwsblad voor mij een welkome aanvulling op het dagblad dat ik las.” Want met name op het gebied van katholiek nieuws laten de grote dagbladen veel te wensen over, vindt hij. “Ze zijn bedroevend niet-objectief en tendentieus. Voortkomend uit de vooroordelen die gebleven zijn na het afscheid van de Kerk in zestiger en zeventiger jaren. Altijd gericht op de negatieve aspecten. En die zijn er nogal wat. Maar niet op de positieve, en die zijn er ook nogal wat!”

Precies daar lag en ligt voor hem de meerwaarde van KN. “Ik verwacht van KN een aanvulling in dubbel opzicht: objectieve verslaggeving over geloof en Kerk en een katholieke visie op het wereldgebeuren. Gelukkig verwacht ik het niet alleen, maar vind ik het ook! Iedere week weer. Sinds ik bestuurslid ben, ken ik de mensen die die nummers iedere week maken. Petje af: een klein team met een goed resultaat.”

Dat dat niet vanzelfsprekend is, weet Adema ook. Nog eind vorig jaar hing het voortbestaan van de krant aan een zijden draadje. “We hebben toen een wonderlijke redding meegemaakt. Die redding kwam ook van de trouwe abonnees en betrokkenen, met hun liefde voor de Kerk, dus met hun liefde voor KN.”

“Want dat acht ik een belangrijk gemeenschappelijk kenmerk van de KN-lezer, die van vroeger én nu: de liefde voor de Kerk”, zo gaat Adema verder. “Ondanks wat die Kerk meemaakte en aantastte, wat die Kerk zelf aantastte – want ook zij draagt schuld – tóch weten wij dat de Kerk de presentie van Christus in onze samenleving blijft garanderen. Zij laat Gods liefde realiteit worden.”

“Dat lijkt marginaal geworden, sociologisch gezien, maar het is nooit marginaal geworden in het persoonlijk leven van hen die Christus willen volgen. En dat is toch de christelijke ervaring, ook te beseffen dat het geloof een geschenk is, dat je anderen ook graag gunt. Gewoon omdat het gelukkig maakt!”

“Binnen die gezindheid, vanuit die ervaring, is veel goeie journalistiek mogelijk. We denken binnen de Kerk niet overal hetzelfde over, we analyseren anders, we vinden die ene bisschop leuker dan die andere, maar binnen de bedoelde ervaring is dat secundair. Belangrijk is om hier niet in ideologie te vervallen, maar altijd het menselijke als uitgangspunt te nemen, en het menselijke én het goddelijke als doel te zien.”

Voor een goede geloofsoverdracht in de toekomst, zo stelt de Arnulfus-bestuurder, is een goed papieren én een goed digitaal KN een vereiste. Daarvoor blijft de Arnulfus Stichting een beroep doen op de ruimhartige steun van haar trouwe donateurs. Adema: “Juist om in de problemen van de tijd, nu vooral het coronavirus, licht te blijven zien, accenten te leggen op wat waardevol is in het leven, daar is KN, ook als community, voor nodig. Meer nodig dan ooit, zou ik zeggen. Daarvoor gáán we bij Arnulfus!”

Soomerlustplein 5 | 2275 XM Voorburg | info@arnulfus.nl | Copyright © 2011-2018 Arnulfus Stichting