Katholieke journalistiek, meer dan ooit

Katholieke journalistiek, meer dan ooit

“Weg met de waarheid, leve de Pravda!” Dat schreef de Franse filosoof Alain Finkielkraut onlangs over moderne media, omdat die niet kritisch over de asielzoekerscrisis berichten. Hij bedoelde dat uiteraard sarcastisch. U weet dat pravda het Russische woord voor waarheid is, maar ook de naam van het dagblad van de communistische partij. In Sovjettijden schreef die krant dwingend voor wat de waarheid was. Wie daarvan afweek, was ‘saboteur’, ‘handlanger van het internationale kapitaal’ of ‘speelde het fascisme in de kaart’. Moderne media doen niet wezenlijk anders, suggereerde Finkielkraut.

beeldje Titus BrandsmaNu kan geen krant er zich op beroepen alleen maar waarheid te publiceren. Maar je moet dat wel nastreven en Katholiek Nieuwsblad doet dat. Het Tweede Vaticaans Concilie wil dat de katholieke pers nieuws brengt “over heel het wereldgebeuren en over alle aspecten van het huidige leven” (Communio et progressio 1971). Werkend vanuit onze katholieke grondslag mag wat wij publiceren nooit ‘pravda’ zijn: feiten die tot onherkenbaarheid toe verwrongen worden tot welgevallige ideologische clichés.
Pravda schrijft voor dat abortus ‘keuzevrijheid’ betekent, terwijl de waarheid zegt dat het moord is. Alleen dat laatste lees je dus in Katholiek Nieuwsblad. Dat roept ergernis op, zoals alles wat niet aansluit bij de koekoek-eenzang. Bovenop die weerstand komt nu ook nog de kostbare juridische strijd over de ANBI-status, waarvoor Katholiek Nieuwsblad zelfs naar de Hoge Raad stapt.

Zijn het dus geen gemakkelijke tijden voor een principieel blad, verbaasd zijn we daar ook niet over. Authentiek christelijk geloof heeft altijd weerstand opgeroepen. Nieuw is wel dat ‘pravda’ zich ook binnen de katholieke Kerk breed maakt, zoals de gezinssynode nu laat zien. Dat huwelijk en gezin nu zelfs binnen de Kerk onder vuur komen, is verwarrend. Ook de redactie van Katholiek Nieuwsblad had dit tot voor kort niet voor mogelijk gehouden. Het is echter niet anders, en we zullen erover berichten zoals u van ons gewend bent. Wij willen gelovigen helpen het hoofd koel te houden met informatie die duidelijk onderscheid maakt tussen waarheid en pravda.
Wie de verslaggeving elders leest, kan vaststellen dat Katholiek Nieuwsblad hierin als enige zonder zwabberen een onderbouwde katholieke lijn aanhoudt. Onze correspondente in Rome, Marta Petrosillo, helpt als professionele vaticanista – behalve met goede en geïnformeerde artikelen – ook met achtergrondinformatie die niet steeds in de krant komt, maar wel bijdraagt aan onze beeldvorming van wat er in Rome speelt.

In zijn belangwekkende lezing Belang en opdracht van kathotlieke media die u op de website van Katholiek Nieuwsblad kunt nalezen, bevestigt kardinaal Eijk dat het in de katholieke journalistiek moet gaan “om het aan het licht brengen van de Waarheid – waarheid geschreven met een hoofdletter”.

Hij voegt eraan toe: “Dat wil uiteraard niet zeggen dat elk nieuwsbericht een evangeliserend karakter moet hebben – liever niet zelfs.” De kardinaal beroept zich daarbij op de Z. Titus Brandsma, patroon van de journalisten en zelf journalist wiens beeldje per traditie prijkt op het bureau van de KN-hoofdredacteur. Katholieke journalistiek, aldus Titus, moet weliswaar “geleid en beheerst worden door de erkenning van God en van het gezag der Kerk, maar zij behoeft daar niet in elke regel van te getuigen”. Zij moet integendeel haar taak “heel wat breder zien; haar werkzaamheid strekt zich verder, veel verder uit”. 

Het Tweede Vaticaans Concilie zal zelfs stipuleren dat zij “spiegel van de werkelijkheid” moet zijn. Ga er maar aanstaan!

Het is voor ons als redactie goed van tijd tot tijd aan de hoge idealen van de katholieke journalistiek herinnerd te worden. Bij het nastreven daarvan weten we ons gesteund door het gebed van velen, en door edelmoedige materiële ondersteuning. Het verrast ons iedere keer weer als er een legaat binnenkomt van een onbekende lezer, die je daarvoor dolgraag zou willen bedanken. Dat kan dan niet meer, behalve met een intentie in de H. Mis. Het is de bevestiging hoe diep we, verbonden door ons geloof, met elkaar in contact blijven, dwars door de tijd en zelfs over de grens van dood en leven heen. Het bemoedigt ons als katholieke journalisten om ondanks alles de waarheid te blijven verkondigen. De pravda laten we graag aan anderen over. (HR)

Soomerlustplein 5 | 2275 XM Voorburg | info@arnulfus.nl | Copyright © 2011-2018 Arnulfus Stichting