Het vijfendertigste jaar

Het vijfendertigste jaar

Drie pausen geleden werd KN opgericht. De Arnulfus Stichting was er vanaf het begin bij betrokken. De krant bestaat dit jaar 35 jaar en dit is de honderdste editie van Arnulfus Post. Zonder Arnulfus - dat wil zeggen zonder u - hadden we dit jubileum nooit kunnen vieren.

De ontwikkeling van communicatiemiddelen is de afgelopen jaren in een stroomversnelling geraakt. KN heeft geprobeerd met deze stroom mee te gaan. Jaren geleden is er een website gekomen, maar helaas voldoet die nu niet meer aan de eisen van de huidige tijd. Er moet een nieuwe komen, een die langzaamaan ook een verdienmodel voor KN moet worden.

Jonge mensen lezen steeds minder een papieren krant, maar zijn vaak wel online te vinden. Om deze groep te bereiken, moeten we het hen zo makkelijk mogelijk maken en ook digitaal zichtbaar worden. KN als referentiepunt voor nieuws uit en over de Kerk, over geloofsbeleving en spiritualiteit, over maatschappelijke ontwikkelingen en cultuur.

De groep trouwe donateurs van Arnulfus heeft steeds opnieuw de schouders gezet onder de uitdagingen waarmee KN geconfronteerd werd. Toen wij enkele jaren geleden een Rome-correspondente nodig hadden, boden enkele mensen aan deze kosten voor een bepaalde tijd te dekken. Misschien is er nu iemand die de correspondent uit het Midden-Oosten wil sponsoren of iemand die bereid is een columnist te ‘adopteren’?!

Onze grootste uitdaging op dit ogenblik is de nieuwe website, waarvoor wij extra middelen nodig hebben. Binnen een jaar zou de nieuwe website er moeten zijn. Om dit mogelijk te maken zijn er vele schouders nodig. Ook die van u! Ik dank u oprecht voor hetgeen u tot nu toe via de Arnulfus Stichting voor KN hebt gedaan. Het voortbestaan van KN in het Nederland en Vlaanderen van vandaag vraagt om inzet van de redactie evenals uw betrokkenheid en hulp. Maar wat wij bovenal nodig hebben is de zegen van Boven zonder welke al onze inspanningen nutteloos zijn.

Antonia Willemsen

Soomerlustplein 5 | 2275 XM Voorburg | info@arnulfus.nl | Copyright © 2011-2018 Arnulfus Stichting