Fatima is een boodschap van grote hoop

Fatima is een boodschap van grote hoop

Er is veel te doen rond de honderdste verjaardag, op 13 mei, van de eerste verschijning van de Heilige Maagd Maria in Fatima. Twee van de drie herderskinderen aan wie zij verscheen, Jacinta en Francisco, zullen bij die gelegenheid heilig worden verklaard.

De verschijningen van Maria in Fatima zijn méér dan privé-openbaringen: het aangekondigde zonnewonder, dat zich bij de laatste verschijning op 13 oktober 1917 voordeed, is door tienduizenden mensen en tot in een straal van dertig kilometer rond Fatima waargenomen en gedocumenteerd.

Je kunt op twee manieren naar de boodschap kijken die Maria aan de drie kinderen heeft gegeven: somber, als aankondiging van ernstige straffen, waaronder de Tweede Wereldoorlog met al zijn verschrikkingen en uitwerkingen, of als genademoment en blijk van barmhartigheid.

Minder bekend is dat het derde zienertje, Lucia dos Santos (1907-2005), van Onze-Lieve-Vrouw de opdracht meekreeg ‘Fatima’ uit te dragen en te behoeden voor misinterpretaties. Maria, maar ook Jezus zelf, zouden tijdens haar leven vele malen aan haar verschijnen. Zo weten we dat de gevraagde toewijding van Rusland en de wereld aan het Onbevlekt Hart van Maria, door verschillende pausen gedaan, niet voldoende was bij gebrek aan steun van het wereldepiscopaat. Uiteindelijk kwam die steun er wel bij de tweede keer dat paus Johannes Paulus II de toewijding deed.

Maar dat is niet het enige om de triomf van het Onbevlekt Hart van Maria te bespoedigen: zij heeft gevraagd om vijf eerste zaterdagen te biechten, een rozenkrans te bidden en naar de Mis te gaan. Voor hen die daar geen kans toe zien, mag dat ook acht dagen tevoren of daarna. Dit is de persoonlijke toewijding waar Maria om heeft gevraagd en die bij voldoende respons de “nog grotere oorlog”, die in 1917 werd aangekondigd, had kunnen afwenden. Net als de oorlogen erna, zo heeft Lucia, die karmelietes werd, uitdrukkelijk verklaard.

De boete waar Maria zo op aandrong, bestaat allereerst uit een godvruchtig leven, de alledaagse dingen zo goed mogelijk doen en het dagelijks bidden van een rozenhoedje. En dat wat minder plezierig is, offeren uit liefde voor Jezus, voor de bekering van de zondaars en uit eerherstel aan het Onbevlekt Hart van Maria, de sleutel tot het Hart van Jezus. Spectaculair is het niet wat zij vraagt, wel wat het teweeg kan brengen.

Soomerlustplein 5 | 2275 XM Voorburg | info@arnulfus.nl | Copyright © 2011-2018 Arnulfus Stichting