Door uw bijdrage en gebed rust er zegen op ons werk

Het nieuws uit de wereldkerk en Rome blijft doorlopend komen. Als katholieke gelovige word je in Katholiek Nieuwsblad rijkelijk gevoed met berichtgeving die ertoe doet. Zo zullen deze zomer de Wereldjongerendagen in Krakau een grote happening worden waarbij jongeren uit de hele wereld zich verbonden voelen met de wereldkerk. Ik kan zelf met grote vreugde terugdenken aan mijn deelname aan de WJD ruim tien jaar geleden in Keulen. Katholiek Nieuwsblad zal in Krakau vertegenwoordigd zijn door een van onze redacteuren. U zult dit evenement uit eerste hand kunnen volgen.

Steun aan KN

De Arnulfus Stichting heeft zich het afgelopen jaar opnieuw ingezet om de missie van Katholiek Nieuwsblad te ondersteunen daar waar het uit eigen middelen niet mogelijk is. In 2015 heeft Arnulfus ca. € 170.000,00 bijgedragen aan de exploitatie om diverse projecten te kunnen realiseren. Denkt u daarbij aan de instandhouding van het redactionele apparaat, het online toegankelijk maken van de integrale uitgave voor lezers die Katholiek Nieuwsblad graag digitaal lezen, en onze correspondente in Rome. De medewerkers en het bestuur van Katholiek Nieuwsblad hebben een grote inspanning geleverd om wederom effi ciënter om te gaan met de beschikbare middelen zodat alles ten goede komt aan het uitdragen van de katholieke boodschap. De kosten voor de exploitatie zijn in het afgelopen kalenderjaar opnieuw gedaald.

Najaarsactie

De Najaarsactie heeft een bedrag van € 94.770,61 opgeleverd dat geheel ten goede is gekomen aan Katholiek Nieuwsblad. Door dit mooie bedrag te schenken, heeft u opnieuw zeer grote blijk gegeven van uw verbondenheid.

ANBI

2016 zal waarschijnlijk nog geheel in het teken staan van de ANBI-procedure. Deze maand is door de besturen van de stichtingen Arnulfus en Katholiek Nieuwsblad een pleitnota opgesteld en toegezonden aan de Hoge Raad. Daarmee is een volgende stap in de procedure gezet. Nu is het wachten op een reactie. De eerdere uitspraak van het Hof heeft veel losgemaakt en tot groot onbegrip geleid binnen de ANBI-wereld. Het is spijtig dat deze procedure zo lang duurt.

Hartelijk dank

Voor het voorze en van de missie van Katholiek Nieuwsblad en het blijvend mogelijk maken van het brengen van nieuws, opinie en inspiratie, is uw steun zeer noodzakelijk maar niet vanzelfsprekend. Ik ben ervan overtuigd dat door uw bijdrage en gebed zegen rust op dit werk. Hartelijk dank, en, zoals ze in het Duits zeggen, een Vergelt’s Go, moge God het u lonen.

François Vluggen, directeur

Soomerlustplein 5 | 2275 XM Voorburg | info@arnulfus.nl | Copyright © 2011-2018 Arnulfus Stichting