De katholieke krant van morgen

De katholieke krant van morgen

Vrijmoedig vraagt Arnulfus u ook dit jaar weer om een bijdrage aan het einde van het jaar ter ondersteuning van Katholiek Nieuwsblad. Een steun, waarvoor Arnulfus al veelvuldig een beroep op u gedaan heeft en waarop zij altijd kan blijven rekenen. Dit jaar staat de Najaarsactie in de geest van de zalige Titus Brandsma, die al vroeg in de vorige eeuw duidelijk wist te verwoorden waarom katholieke journalistiek zo belangrijk is. Een katholieke krant behoort in de geest van Titus te werken om zo verbonden te zijn met de kerkelijke gemeenschap.

De betekenis van Katholiek Nieuwsblad in ons maatschappelijk veld is die van een krant die schrijft over de levende Kerk en de verscheidenheid aan mensen die deze Kerk dragen. Dit overstijgt de discussie van een in onze maatschappij vaak gemarginaliseerde Kerk, die in het zichtbare voor buitenstaanders weinig meer is dan een stenen façade. Ons geloof is toch echter meer dan goederen en gebouwen met een bepaalde zakelijke waarde in het economisch verkeer?

Toch draait het ook bij Katholiek Nieuwsblad om de fi nanciële middelen om de krant in leven te houden. Denkt u aan het aanstellen van een nieuwe journalist of correspondent, om maar een voorbeeld te noemen. Deze wens komt geregeld terug als we alleen al kijken naar het veelvoud aan belangwekkende thema’s om verslag over te doen. Soms ontbreekt het gewoon aan middelen om dit mogelijk te maken. Gelukkig weet Arnulfus elk jaar opnieuw door uw steun een bijdrage te leveren aan uitbreiding, verbetering en continuering! Katholieke journalistiek speelt een niet afl atende rol in onze maatschappij, die de oorsprong en betekenis van het katholieke geloof vaak niet eens meer kent.

Dit zichtbaar uitdragen op internet en via sociale media, en het verdiepen ervan in de wekelijkse papieren uitgave van KN, is de permanente opdracht voor de medewerkers, vrijwilligers en bestuurders van Katholiek Nieuwsblad. Uw steun is ook dit jaar weer nodig, want katholieke journalistiek kan niet vrijblijvend zijn, en ook niet gratis!

Het bestuur van de Arnulfus Stichting zegt hartelijk dank voor uw gift waarmee dit wederom mogelijk wordt gemaakt. Namens het bestuur wens ik u en al de uwen een zalig kerstfeest en een gezegend 2016!

François Vluggen, directeur

Soomerlustplein 5 | 2275 XM Voorburg | info@arnulfus.nl | Copyright © 2011-2018 Arnulfus Stichting