Dank voor het Jaar van Barmhartigheid

Dank voor het Jaar van Barmhartigheid

De Vlaamse priester André Marysse is een dankbaar mens. De biechtvader in de basiliek van Ars dankt de paus voor het Jaar van Barmhartigheid en Katholiek Nieuwsblad voor zijn vaste koers.

Het is een bekend gezicht tijdens iedere Wereldjongerendagen, en zo ook weer onlangs in Krakau: rijen jonge mensen die biechten, traditioneel in een biechtstoel of zelfs gewoon op straat. Het zijn beelden die André Marysse deugd zullen doen. De Vlaming mag, als biechtvader in de basiliek van de heilige pastoor van Ars, ‘biechtspecialist’ heten.

Hij dankt paus Franciscus dan ook voor het Heilig Jaar van Barmhartigheid, dat “het jaar van de biecht” is, omdat Franciscus in de bul Misericordiae Vultus 63 keer de barmhartigheid van God onderlijnt. Ik dank de Heilige Vader dat hij de barmhartige Jezus zo centraal stelt”.

De biecht zou ons moeten leiden, stelt hij, en hij vindt daarvoor behalve bij de pastoor van Ars ook inspiratie bij een heilige landgenoot, pater Damiaan. “Damiaan wilde biechten en hoorde de biecht van vele mensen, vele zieken. Door de biecht heeft hij de aardse Kerk en de hemelse Kerk verbonden op het eiland Molokai. Laten we ons echt richten naar de hemel.”

Om de blik goed gericht te houden, leest de priester ook in Frankrijk wekelijks Katholiek Nieuwsblad. “Dank”, zegt hij, “voor KN; ten minste een blad dat katholiek is en ons meeneemt op de weg van Christus naar de Vader.”

Soomerlustplein 5 | 2275 XM Voorburg | info@arnulfus.nl | Copyright © 2011-2018 Arnulfus Stichting