ARNULFUS beoogt algemeen nut (ANBI)

Hoge Raad: bezwaren van Katholiek Nieuwsblad en Arnulfus zijn gegrond!

ARNULFUS beoogt algemeen nut (ANBI)

De bezwaren die Arnulfus Stichting naar voren heeft gebracht tegen de uitspraak van het Hof Arnhem-Leeuwarden zijn door de Hoge Raad gegrond verklaard. Het Hof had de belastingdienst in het gelijk gesteld, nadat die in 2013 de ANBI-status van de stichting had ingetrokken. In 2013 had de Belastingdienst tevens de ANBI-status aanvraag van Katholiek Nieuwsblad geweigerd. Ook de bezwaren van Katholiek Nieuwsblad zijn gegrond, aldus de Hoge Raad.

Het bestuur heeft hij alle vertrouwen in de uitspraak van het verwijzingshof. Pas hierna bestaat duidelijkheid over de aftrekbaarheid van uw giften. De onzekerheid zal nog even voortduren totdat we u definitief antwoord kunnen geven.

De Belastingdienst had aangevoerd dat het KN een min of meer commercieel tarief hanteert, dat wil zeggen een abonnementsprijs die vergelijkbaar is met andere weekbladen. De Hoge Raad oordeelt nu dat alleen van commerciële tarieven gesproken kan worden, als die gericht zijn op het behalen van winst. Uit het feit dat de exploitatie van KN sinds jaar en dag financiële aanvulling behoeft, volgt dat niet van een commercieel tarief gesproken kan worden. Het blad richt zich op het algemeen nut.

De Hoge Raad wil wel dat een ander hof nog nagaat of de werkzaamheden van KN inderdaad uitsluitend of nagenoeg uitsluitend bestaan uit het uitgeven van een weekblad en andere publiciteit ter verkondiging van de blijde boodschap van Jezus Christus zoals die door de R.K. Kerk wordt overgeleverd. De doelstelling welke door Arnulfus Stichting al jaar en dag wordt ondersteund en gerealiseerd met uw giften.

In het afgelopen jaar bent u blijven bijdragen aan de verwezenlijking van onze activiteiten door het KN te steunen. Mogen wij eind van dit jaar ook weer uitzien naar uw gebed en financieel noodzakelijke bijdrage?

Dank hiervoor en een gezegende adventstijd!

François Vluggen
Directeur

Soomerlustplein 5 | 2275 XM Voorburg | info@arnulfus.nl | Copyright © 2011-2018 Arnulfus Stichting