ANBI

De Arnulfus Stichting is erg verheugd dat de procedure over de ANBI-status na meer dan vier jaar ten goede is afgesloten en daarmee een grote onduidelijkheid weggenomen is.

De status van Algemeen Nut Beogende Instelling biedt zowel de Arnulfus Stichting als u als gever enkele (fiscale) voordelen. Zo mag u onder voorwaarden uw (eenmalige of periodieke) gift aftrekken van de inkomstenbelasting. Een periodieke gift, schriftelijk vastgelegd in een overeenkomst, kent geen drempel voor de aftrek.

De giftenaftrek geldt niet alleen voor dit kalenderjaar maar ook over de afgelopen jaren. De ANBI-status is namelijk met terugwerkende kracht hersteld. Mocht u hier meer over willen weten, dan kunt u kijken op de website van de Belastingdienst of navraag doen bij uw belastingkantoor.

Voor de stichting zijn er ook enkele voordelen: Arnulfus betaalt over de ontvangen giften geen schenkbelasting en legaten of erfenissen zijn vrijgesteld van erfbelasting.

Datum: 12 mei 2017.

Soomerlustplein 5 | 2275 XM Voorburg | info@arnulfus.nl | Copyright © 2011-2018 Arnulfus Stichting