Advies aan Hoge Raad: Katholiek Nieuwsblad ANBI-waardig

De Stichting Katholiek Nieuwsblad en de Arnulfus Stichting zijn zoals bekend verwikkeld in een procedure met de Belastingdienst over de anbi-status van beide instellingen.De rechtbank Gelderland had beide instellingen in 2014 de anbi-status toegekend, maar het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden had op zijn beurt de Belastingdienst gelijk geven.

Anbi-status (terug)krijgen

Momenteel is de zaak in behandeling bij de Hoge Raad. Bij de Hoge Raad wordt met name geprocedeerd over de vraag of het Gerechtshof de belastingwet op de juiste wijze toepast. De stichtingen vinden van niet en zij hebben daarom in de afgelopen tijd bij de Hoge Raad beargumenteerd waarom zij de anbi-status zouden moeten (terug)krijgen.

Commercieel tarief

Inmiddels heeft de advocaat-generaal bij de Hoge Raad op 26 mei jl. een zogenoemde conclusie (een advies aan de Hoge Raad) geschreven. Daarin geeft hij aan dat naar zijn mening de bezwaren van de stichtingen gegrond zijn en dat daarom de uitspraken van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden vernietigd moeten worden. Volgens hem hanteert – anders dan de Belastingdienst meent – Stichting Katholiek Nieuwsblad geen commercieel tarief, hetgeen blijkt uit de jarenlange verliesgevende exploitatie van het weekblad. De advocaat-generaal vindt dan ook dat beide stichingen recht hebben op de anbi-status.

Blijde boodschap verkondigen

De advocaat-generaal onderbouwt zijn standpunt met een veelheid aan publicaties uit de fiscale vakpers en met de woorden van de toenmalige staatssecretaris van Financiën over de uitleg van het begrip “commercieel tarief”. Ook schrijft hij dat het Katholiek Nieuwsblad naar zijn mening een activiteit ontplooit met als doel de blijde boodschap van Jezus Christus, zoals deze door de Katholieke Kerk wordt overgeleverd, te verkondigen.

Geen gelopen race

De besturen van beide instellingen zijn verheugd dat de advocaatgeneraal bij de Hoge Raad hun standpunten onderschrijft. Het is nu afwachten of de Hoge Raad het advies van de advocaat generaal op alle punten overneemt. Indien dit het geval is, zou Stichting Katholiek Nieuwsblad de anbi-status krijgen. Arnulfus Stichting zou haar ingetrokken anbi-status weer terugkrijgen. De giften van donateurs aan Arnulfus Stichting blijven dan aftrekbaar en ook andere fiscale faciliteiten blijven dan van kracht. De besturen houden hun lezers en donateurs vanzelfsprekend op de hoogte van de verdere ontwikkelingen. (KN)

Soomerlustplein 5 | 2275 XM Voorburg | info@arnulfus.nl | Copyright © 2011-2018 Arnulfus Stichting