2017: eeuwfeest van Fatima

2017: eeuwfeest van Fatima

De adventstijd is deze keer tevens de aanloop naar het grote jubileumjaar van Fatima. In 2017 is het immers honderd jaar geleden dat de H. Maagd verscheen aan drie herderskinderen. Het is met afstand de belangrijkste Mariaverschijning uit de geschiedenis.

Midden onder de Eerste Wereldoorlog waarschuwde de Moeder Gods niet alleen voor de Tweede, ze stelde ook de uiteindelijke triomf van haar Onbevlekt Hart in het vooruitzicht.

Paus Franciscus zal het eeuwfeest zelf op 13 mei in Fatima komen vieren. Het gerucht gaat dat hij dan de twee jongste en jong gestorven zienertjes, de zalige Jacinta en Francisco Marto, heilig zal verklaren. Maar ook zonder dat staat de devotie van de paus voor Fatima buiten kijf. Hij sluit hierin volledig aan bij zijn voorganger Benedictus XVI die zei: “We vergissen ons als we denken dat de profetische zending van Fatima al vervuld is.”

Hoewel de geheimen van Fatima lijden voor de Kerk voorspellen, brengen zij uiteindelijk een boodschap van hoop over. Daarin kadert de taak die Katholiek Nieuwsblad zich stelt. Katholieke journalistiek is met het oog op het hiernamaals nieuws brengen over het hiernumaals: met berichten over alle aspecten van het kerkelijk en maatschappelijk leven, maar wel in het teken van de hoop en van het hemelse perspectief dat Maria ons voorhoudt.

Soomerlustplein 5 | 2275 XM Voorburg | info@arnulfus.nl | Copyright © 2011-2018 Arnulfus Stichting