‘Samen gaan we het redden’

‘Samen gaan we het redden’

Als er iemand een trouwe fan van Katholiek Nieuwsblad kan worden genoemd dan is dat Ruud Stuurman, algemeen directeur van R.K. Zorgcentrum Roomburgh in Leiden. “Ik lees KN al vanaf de oprichting in 1983.”

In de betekenis…

Informatie kan op verschillende manieren landen. In een persoonlijk gesprek is het goed mogelijk om, mede door het juiste informatieniveau en een goede toonzetting, de boodschap helder te verwoorden. Vele dialogen komen dan tot stand.

Zinvolle vrijheid

Voorbije maand is het alweer twee jaar geleden dat de inspecteur mededeelde de ANBI-status van onze stichting in te trekken. Wij zijn tegen die beslissing in beroep gegaan: De rechtbank was duidelijk in zijn oordeel en gaf zowel Arnulfus als Stichting Katholiek Nieuwsblad de ANBI status (terug). De discussie die we voor de rechter voerden ging over de vraag of onze stichtingen algemeen nuttig zijn. Wij zijn blij dat de rechters hebben bevestigd dat wij ons daadwerkelijk bezig houden met het verspreiden van het rooms-katholieke geloof. Dat is voluit een algemeen nuttig doel. De Belastingdienst is het helaas oneens met dit oordeel en is in hoger beroep gegaan.

‘Elke katholiek moet op KN geabonneerd zijn’

Hij hoopt dit jaar zijn honderdste verjaardag en 75-jarig priesterjubileum te vieren. Vorig jaar vierde hij al zijn vijftigjarig bisschopsjubileum. Mgr. André Sol, missionaris van het Heilig Hart, woont sinds 1946 in Indonesië.

Soomerlustplein 5 | 2275 XM Voorburg | info@arnulfus.nl | Copyright © 2011-2018 Arnulfus Stichting