‘Marta en ik vormen goede combinatie’

‘Marta en ik vormen goede combinatie’

Susanne van den Berk (34) is alweer twee jaar lid van de redactie. Ze is erbij gekomen om speciaal de Italiaanse pers te volgen. Ook onderhoudt ze het contact met de correspondente in Rome, Marta Petrosillo (eveneens 34).

‘Pro-life onderwerpen blijven aankaarten’

"Of katholieke journalistiek belangrijk is?", zegt Francesco Paloni. "Meer dan ooit!"

‘Pro-life onderwerpen blijven aankaarten’

Het is enigszins vragen naar de bekende weg voor de 34-jarige journalist en voorlichter van de Neocatechumenale Weg. “Katholiek Nieuwsblad is het enige nog echt katholieke nieuwsblad in Nederland”, aldus Francesco. “Dat is in de samenleving van vandaag iets om blij mee te zijn. Je leest er als katholiek dingen die je elders niet kunt lezen. Het is belangrijk op de hoogte te zijn van wat er in de wereldkerk en in Rome omgaat. En ook in het niet specifi ek katholieke nieuws, dat voor gelovigen belangrijk is en waar je bij anderen weinig of niets over te weten kon komen, zoals de affaire Demmink, brengt Katholiek Nieuwsblad nieuwe dingen.”

Ontwerper Jan Verheul over nieuwe huisstijl

Ontwerper Jan Verheul over nieuwe huisstijl

“Klavertje vier is sowieso een symbool van voorspoed en geluk”, lacht Jan Verheul (50) als we hem vragen hoe hij de nieuwe huisstijl van de Arnulfus Stichting heeft ontworpen. “Maar”, vult hij direct aan, “dat is niet de reden dat je het ook in oude kerkramen terugvindt. Daar staat het klavermotief – en weinig mensen weten dat – voor de vier evangelisten: Marcus, Matteüs, Lucas en Johannes.”

‘Samen gaan we het redden’

‘Samen gaan we het redden’

Als er iemand een trouwe fan van Katholiek Nieuwsblad kan worden genoemd dan is dat Ruud Stuurman, algemeen directeur van R.K. Zorgcentrum Roomburgh in Leiden. “Ik lees KN al vanaf de oprichting in 1983.”

‘KN informeert en verbindt in de geest van Titus’

‘KN informeert en verbindt in de geest van Titus’

“Ik denk dat de Kerk in Nederland weer meer betekenis zal krijgen”, zegt Huub Vromen, de nieuwe voorzitter van Stichting Katholiek Nieuwsblad. “Mensen beseffen en steeds sterker dat het materialisme een tijdje aantrekkelijk kan zijn, maar dat je na verloop van tijd gaat merken dat er een groot gemis is. Dat je er niet echt gelukkig van wordt. Je ziet dat mensen elkaar steeds minder kennen en dat sociale verbanden niet meer zijn zoals vroeger in een dorp.

Katholieke journalistiek, meer dan ooit

Katholieke journalistiek, meer dan ooit

“Weg met de waarheid, leve de Pravda!” Dat schreef de Franse filosoof Alain Finkielkraut onlangs over moderne media, omdat die niet kritisch over de asielzoekerscrisis berichten. Hij bedoelde dat uiteraard sarcastisch. U weet dat pravda het Russische woord voor waarheid is, maar ook de naam van het dagblad van de communistische partij. In Sovjettijden schreef die krant dwingend voor wat de waarheid was. Wie daarvan afweek, was ‘saboteur’, ‘handlanger van het internationale kapitaal’ of ‘speelde het fascisme in de kaart’. Moderne media doen niet wezenlijk anders, suggereerde Finkielkraut.

In de betekenis…

Informatie kan op verschillende manieren landen. In een persoonlijk gesprek is het goed mogelijk om, mede door het juiste informatieniveau en een goede toonzetting, de boodschap helder te verwoorden. Vele dialogen komen dan tot stand.

Zinvolle vrijheid

Voorbije maand is het alweer twee jaar geleden dat de inspecteur mededeelde de ANBI-status van onze stichting in te trekken. Wij zijn tegen die beslissing in beroep gegaan: De rechtbank was duidelijk in zijn oordeel en gaf zowel Arnulfus als Stichting Katholiek Nieuwsblad de ANBI status (terug). De discussie die we voor de rechter voerden ging over de vraag of onze stichtingen algemeen nuttig zijn. Wij zijn blij dat de rechters hebben bevestigd dat wij ons daadwerkelijk bezig houden met het verspreiden van het rooms-katholieke geloof. Dat is voluit een algemeen nuttig doel. De Belastingdienst is het helaas oneens met dit oordeel en is in hoger beroep gegaan.

Dankzij u!

Dankzij u! Wanneer deze eerste Arnulfus Post van 2016 bij u op de mat valt, zijn we al in de tweede week van de Veertigdagentijd. Een periode van bezinning, matiging en delen met anderen om zo vooruit te kijken en ons voor te bereiden op de betekenisvolle Goede Week en het hoogfeest van Pasen. Voor mij persoonlijk betekent die tijd een periode om aandacht te geven aan andere leesstof, die bijdraagt aan je geestelijke vorming. Daar komt het vaak niet van omdat we in het dagelijks leven zoveel te lezen hebben, dat de ogen ’s avonds laat niet echt meer willen of de gedachten er moeilijk bij te houden zijn. De niet afl atende stroom informatie laat je geen rust wanneer deze je ritme bepaalt. En doet die dat soms niet (te) vaak in de waan van alledag? 

De katholieke krant van morgen

De katholieke krant van morgen

Vrijmoedig vraagt Arnulfus u ook dit jaar weer om een bijdrage aan het einde van het jaar ter ondersteuning van Katholiek Nieuwsblad. Een steun, waarvoor Arnulfus al veelvuldig een beroep op u gedaan heeft en waarop zij altijd kan blijven rekenen. Dit jaar staat de Najaarsactie in de geest van de zalige Titus Brandsma, die al vroeg in de vorige eeuw duidelijk wist te verwoorden waarom katholieke journalistiek zo belangrijk is. Een katholieke krant behoort in de geest van Titus te werken om zo verbonden te zijn met de kerkelijke gemeenschap.

Een nieuwe stijl, een nieuwe identiteit?

Katholiek Nieuwsblad stapt naar de Hoge Raad, het hoogste rechtsorgaan in Nederland. In de afgelopen periode is na het nemen van dit besluit hard gewerkt aan het indienen van onze cassatiemiddelen. Geen eenvoudige klus, maar dankzij de inzet van deskundigen en bestuursleden heeft het tot een goed stuk geleid. Het verwoordt waar naar onze mening de schoen wringt in het eerdere oordeel van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.

‘Elke katholiek moet op KN geabonneerd zijn’

Hij hoopt dit jaar zijn honderdste verjaardag en 75-jarig priesterjubileum te vieren. Vorig jaar vierde hij al zijn vijftigjarig bisschopsjubileum. Mgr. André Sol, missionaris van het Heilig Hart, woont sinds 1946 in Indonesië.

Soomerlustplein 5 | 2275 XM Voorburg | info@arnulfus.nl | Copyright © 2011-2018 Arnulfus Stichting