Reacties lezers stemmen me hoopvol

Reacties lezers stemmen me hoopvol

Jacqueline van Esch (50) werkt met veel liefde aan de verspreiding van Katholiek Nieuwsblad. Ze belt mensen die een proefabonnement hebben gehad en is het aanspreekpunt voor de promotie in parochies.

Jacqueline is geen onbekende bij KN. Al twee keer eerder werkte ze er, en zette onder meer de marketingafdeling op poten. Ze geniet van het contact met lezers, vertelt ze. “De mensen die ik na een proefabonnement bel, reageren vaak heel leuk. Soms komen er zelfs hele levensverhalen naar boven. Ik neem dan de tijd om te luisteren, dat kun je niet afkappen. Natuurlijk denken we ook commercieel, maar niet op het Amerikaanse af.”

Ze ziet veel mogelijkheden om het bereik van KN te vergroten, vertelt ze, onder meer door de promotie-acties in parochies die later dit jaar zullen beginnen. De reacties na proefabonnementen vindt ze veelbelovend. “Ik hoor vaak dat mensen vinden dat KN positief veranderd is. Dat stemt me hoopvol!”

Fatima is een boodschap van grote hoop

Fatima is een boodschap van grote hoop

Er is veel te doen rond de honderdste verjaardag, op 13 mei, van de eerste verschijning van de Heilige Maagd Maria in Fatima. Twee van de drie herderskinderen aan wie zij verscheen, Jacinta en Francisco, zullen bij die gelegenheid heilig worden verklaard.

‘Als je geïnteresseerd bent in de Kerk, lees je KN’

‘Als je geïnteresseerd bent in de Kerk, lees je KN’

Voor de trouwe KN-lezer is fotograaf Ramon Mangold geen onbekende. Al meer dan vijf jaar verschijnen er regelmatig schitterende foto’s van hem in de krant. “Mijn missie is om de buitenwereld te laten zien: ‘Kijk eens wat we hebben!’”

Ramon Mangold (38) groeide als katholiek op in Zeeland, waar het geloof zich vooral binnen de vier kerkmuren afspeelde, maar voor zijn studie Beeldende Kunst belandde hij in Breda. Daar ontdekte hij een hele andere kant van het katholicisme: een Kerk die open was en overal in de maatschappij te vinden was. “De processies met gilden, de vaandels, de bruidjes die bloemen rondstrooien en met carnaval liep de pastoor ook met een feestneus op”, zegt hij lachend. “Het inspireerde mij om mij als fotograaf helemaal te specialiseren in de katholieke Kerk. Er zijn weinig moderne kunstenaars en fotografen die nog iets met de katholieke Kerk doen. Ik dacht: ik ga laten zien hoe mooi het geloof is.”
En dat heeft hij zeker al gedaan. Zo kwam vorig najaar zijn boek Katholiek Brabant uit, waarvoor hij tien jaar lang uiteenlopende katholieke evenementen fotografeerde.

Waarom vind je het boeiend om het katholicisme te fotograferen?
“Ik voel mijzelf erg thuis bij het katholieke en ik vind het fijn om dat aan de buitenwereld te tonen. Voor mijzelf is het ook echt een ontdekkingstocht. Het katholieke geloof is een wereldgeloof en het is voor mij een uitdaging om dat zo te beleven en vast te leggen. Veel mensen zeggen: ‘Je moet het fotograferen voordat het straks allemaal weg is.’ Ik zie het anders, want er ontstaan namelijk ook veel nieuwe dingen. Denk aan processies die na twintig of vijftig jaar nieuw leven wordt ingeblazen. Vorig jaar was er een pas gewijde priester die zei: ‘Ik ga een midzomernachtmis doen op het strand.’ Ik ben erheen gegaan en het evenement bleek ook nog eens fotogeniek en heeft op de voorpagina van KN gestaan.”

Waarom vind je het boeiend om het katholicisme te fotograferen?
“Ik voel mijzelf erg thuis bij het katholieke en ik vind het fijn om dat aan de buitenwereld te tonen. Voor mijzelf is het ook echt een ontdekkingstocht. Het katholieke geloof is een wereldgeloof en het is voor mij een uitdaging om dat zo te beleven en vast te leggen. Veel mensen zeggen: ‘Je moet het fotograferen voordat het straks allemaal weg is.’ Ik zie het anders, want er ontstaan namelijk ook veel nieuwe dingen. Denk aan processies die na twintig of vijftig jaar nieuw leven wordt ingeblazen. Vorig jaar was er een pas gewijde priester die zei: ‘Ik ga een midzomernachtmis doen op het strand.’ Ik ben erheen gegaan en het evenement bleek ook nog eens fotogeniek en heeft op de voorpagina van KN gestaan.”

Wat is volgens jou het belang van KN?
“Bij een gewone krant moet je altijd vechten om katholieke nieuwtjes erin te krijgen. En als het in de krant komt, wordt het vaak op een exotische manier neergezet. KN is misschien een beetje apart omdat de krant primair over de katholieke Kerk bericht. Als je gitarist bent, koop je ook een blad over gitaren. Zo is het ook met de Kerk, als je daarin geïnteresseerd bent, lees je KN.”

Hoe combineer je je geloof en je vak?
“Soms merk ik dat ik er bij een evenement meer als gelovige bijzit dan als fotograaf en dat maakt het lastig om goed te fotograferen. Maar zit je er te veel als fotograaf dan zit je er te ver vandaan en ben je meer aan het observeren. Je moet een soort balans vinden tussen je eigen gevoel en je vak.

Mgr. Van den Hende heeft weleens gezegd: ‘Ramon kijkt niet met zijn ogen maar met zijn hart.’ Dat vond ik wel heel mooi gezegd. Het gaat niet alleen om de esthetiek, maar ook om wat de kern is van wat daar gebeurt. Een goed voorbeeld is een grote kerk waar tien mensen zitten om de Eucharistie te vieren. Je kunt een heel grote lege kerk fotograferen, waardoor die tien mensen er treurig uitzien, of je kunt juist inzoomen op de mensen, waardoor je de kern voelt: de verbondenheid en dat het een bijzonder liturgisch moment is. Mijn primaire insteek bij het fotograferen is positief, maar ook om naar buiten toe te laten zien: ‘Kijk eens wat we hebben!’”

Hoe kijk jij naar de Kerk in Nederland?
“Ik denk dat we een veranderende Kerk hebben. De generatie van mijn ouders ging nog naar de kerk omdat het moest of omdat ze eigenlijk niet beter wist. Nu is er een generatie van mensen tussen de twintig en dertig die weer heel bewust voor de Kerk kiezen. Het is een kleinere Kerk, maar ze is wel veel intenser. We zijn een andere, bewustere Kerk geworden en ik denk dat ze vanzelf wel weer zal groeien. Ja, ik ben heel positief.”

‘KN-lezer in de hoofdrol’

‘KN-lezer in de hoofdrol’

Van de 35 jaar dat KN bestaat, heeft Ed Arons bijna de helft meegemaakt als hoofdredacteur. En als freelancer levert hij nog regelmatig bijdragen. Zijn visie op KN en zijn lezers is inspirerend en verrassend.

Kwaliteitstijd

Kwaliteitstijd

“Hoe gaat het met je?”
“Goed hoor, druk…”
Dat laatste woordje. U moet er maar eens op letten hoe vaak het wordt gebruikt. Iedereen is druk: op het werk, in het verkeer, met vrienden… en als we daar allemaal niet druk mee zijn, zijn onze kinderen wel druk en dan zijn we daar druk mee.
Druk-zijn is het nieuwe elan. We willen heel veel, en het liefst zo efficiënt mogelijk zodat het ons niet teveel tijd kost. Nu ben ik, als moeder van vijf kinderen, de laatste die efficiëntie onderwaardeert. Sterker nog, ik heb die zeer hoog in het vaandel staan, maar efficiëntie mag nooit een doel op zich zijn, net zo min als druk zijn.

Kwaliteit daarentegen moet dat juist wél zijn. Het maakt niet uit wat je doet of hoe snel je het doet, als je het maar goed doet. Dit klink wellicht als een open deur. Toch is het in de huidige, drukke, samenleving niet voor de hand liggend dat er veel tijd is voor momenten waarop u even stilstaat en de tijd neemt om ergens van te genieten.
Katholiek Nieuwsblad wil mensen helpen bij het nemen van deze kwaliteitstijd door een product te leveren waarvoor zij deze tijd wíllen nemen. Met dank aan u, de donateurs van Arnulfus, kan de krant een vernieuwingsslag maken, inhoudelijk en visueel. Uw beleving staat daarin centraal.
Uiteraard gaat deze ontwikkeling hand in hand met de digitale ontwikkeling van KN. De website moet vernieuwd worden. Die is verouderd en beperkt in de mogelijkheden, zodat wij niet kunnen profiteren van de voordelen die digitalisering brengt. De wens om een nieuwe website te bouwen kan echter niet gerealiseerd worden zonder uw financiële steun. Ik realiseer mij heel goed dat wij vaak een beroep doen op uw vrijgevigheid. Ik ben zeer dankbaar als ik denk aan alles wat u ons gegeven heeft in de vorm van gebed en financiële steun. Toch wil ik u vragen een extra donatie te overwegen.
Wij willen graag gebruik maken van de digitale trein die voorbij raast. Maar dan wel met Katholiek Nieuwsblad onder onze arm, zodat we de krant heerlijk op ons gemak kunnen lezen. Reist u met ons mee?

Christine Klosse
Directeur a.i.

Het vijfendertigste jaar

Het vijfendertigste jaar

Drie pausen geleden werd KN opgericht. De Arnulfus Stichting was er vanaf het begin bij betrokken. De krant bestaat dit jaar 35 jaar en dit is de honderdste editie van Arnulfus Post. Zonder Arnulfus - dat wil zeggen zonder u - hadden we dit jubileum nooit kunnen vieren.

Toegankelijkheid

Toegankelijkheid

Op sommige plekken in ons land staat overdag de deur van het kerkgebouw open. Ik ervaar dat persoonlijk als een geschenk uitgenodigd te worden om even stil te worden en te bidden voor de vele zaken die in het leven soms om gebed vragen.

ANBI

De Arnulfus Stichting is erg verheugd dat de procedure over de ANBI-status na meer dan vier jaar ten goede is afgesloten en daarmee een grote onduidelijkheid weggenomen is.

Soomerlustplein 5 | 2275 XM Voorburg | info@arnulfus.nl | Copyright © 2011-2018 Arnulfus Stichting