Uw toegift houdt het goede nieuws levend.

Uw toegift houdt het goede nieuws levend.
Met de hulp van nalatenschappen, hoe groot of klein ook, kunnen wij kwaliteitsjournalistiek vanuit katholiek perspectief blijven maken. Daarom is uw nalatenschap aan Arnulfus Stichting een bijzonder mooie en goede kans om mensen te inspireren met een katholieke reflectie op de actualiteiten

‘Liefde voor de Kerk verbindt alle KN-lezers’

‘Liefde voor de Kerk verbindt alle KN-lezers’

Al sinds zijn studententijd leest Niek-Jan Adema trouw Katholiek Nieuwsblad. Tegenwoordig zet hij zich als bestuursvoorzitter ad interim van de Arnulfus Stichting hartstochtelijk in voor het voortbestaan van dit unieke medium. “Juist nu is KN nodig, meer dan ooit!”

‘KN is niet bang is om tegen de stroom in te gaan’

‘KN is niet bang is om tegen de stroom in te gaan’

Tussen alle berichtgeving over het turbulente Midden-Oosten, onderscheidt Katholiek Nieuwsblad zich met nuance en oog voor bedreigde christenen. Een gesprek met arabist en KN-correspondent ter plaatse Martin Janssen.

Een jaartje extra Arabisch studeren in het Midden-Oosten. Met dat doel verhuisde Martin Janssen in 2006 naar Damascus. Dat ene jaartje werden twee jaartjes, en toen “was ik zo verknocht aan Damascus dat ik niet meer weg wilde”, zo vertelt de KN-correspondent. “Ik vond werkzaamheden als arabist en vond dat je eigenlijk zelf in de Arabische wereld moest wonen om er serieus over te kunnen schrijven.” Sinds 2010 doet hij dat met grote regelmaat voor Katholiek Nieuwsblad.
Damascus moest hij na het uitbreken van de Syrische burgeroorlog noodgedwongen inruilen voor Amman, de hoofdstad van Jordanië. “Met pijn in het hart, maar ik heb nooit spijt gehad van mijn keuze”, blikt hij terug. “Jordanië ligt in het hart van de Arabische wereld en door de vluchtelingenstromen lijken hier alle problemen van de regio samen te komen.”

Voor een westerse journalist is het niet altijd eenvoudig om in het Midden-Oosten te wonen en werken. Hij vertelt over een professor waar hij tijdens zijn studie in Damascus les van kreeg. “Ik was de enige westerling in de klas. De professor maakte zich iedere les boos over de NAVO, vanwege het westers ingrijpen in Irak, en keek dan altijd mij met priemende ogen aan. Ik vertegenwoordigde in zijn ogen de NAVO. Dat ik zelf de overtuiging had dat de westerse interventie in Irak niet echt slim was geweest, maakte voor deze professor helemaal niets uit.”
Ook in Amman stuit hij geregeld op vooroordelen, zo gaat hij verder. “In Jordanië denken mensen altijd automatisch dat westerlingen met Israël heulen en niet geïnteresseerd zijn in Palestijnen. In gesprekken kun je altijd veel duidelijk maken. Na zeven jaar voel ik me volkomen thuis in Amman.”

Nog steeds speelt er enorm veel in het Midden-Oosten, en dus zit Martin Janssen nooit verlegen om onderwerpen om over te schrijven. Wat voegt Katholiek Nieuwsblad volgens hem toe aan de Midden-Oostenverslaggeving die ook in andere westerse media toch uitgebreid te vinden is? Janssen: “Ik ben blij dat KN niet bang is om af en toe tegen de stroom in te gaan. Ik kom weer terug op Syrië omdat ik daar zes jaar heb gewoond en de oorlog in dat land mij persoonlijk raakt. Vanaf het begin was het mij duidelijk dat het idee dat de Syrische oppositie democratie en mensenrechten wilde, wel erg simplistisch was. Al in een zeer vroeg stadium was er sprake van een gewelddadige onderstroom. Bezien vanuit de optiek van de mensenrechten kon je het Assad-regime in Damascus onmogelijk verdedigen, maar de hamvraag was: wat is het alternatief?”


Pater Frans van der Lugt
“In deze tijd hoorde ik van de later vermoorde pater Frans van der Lugt dat de situatie in Homs hetzelfde was. Hij vertelde mij dat hij met eigen ogen gezien had wat er gebeurde. Er vond een anti-regimedemonstratie plaats waar veel minder mensen aan deelnamen dan in de media werd beweerd. Te midden van de demonstranten waren gewapende lieden. Van der Lugt had gezien hoe zij gericht op de veiligheidsdiensten schoten die rondom de demonstratie stonden. In de paniek schoten die terug. Vervolgens werd dit met mobiele telefoons opgenomen en de wereld ingezonden. Met de boodschap dat het regime schoot op vreedzame demonstranten. In een zeer vroeg stadium van de Syrische crisis werden 75.000 christenen uit Homs verdreven door het zogenaamde Vrije Syrische Leger. Zij stalen alles van deze christenen: woningen, geld, sieraden en zelfs hun kleren.”
Andere westerse media besteedden er nauwelijks aandacht aan, omdat het niet past in het algemeen levende beeld. “In KN heb ik altijd in alle vrijheid genuanceerd over de Syrische oorlog kunnen schrijven”, besluit de correspondent. “De opstelling van Katholiek Nieuwsblad maakt deze krant in Nederland uniek.”


Sponsort u de Midden-Oostenverslaggeving van KN?
Arnulfus Stichting wil Katholiek Nieuwsblad helpen dit unieke geluid vanuit het Midden-Oosten te laten weerklinken. Met uw steun kan KN investeren in kwalitatief hoogwaardige nieuws- en achtergrondverhalen uit het Midden-Oosten, zowel in de weekkrant als op de website kn.nl, met speciale aandacht voor de positie van christenen in die regio.
Iedere bijdrage is welkom! Als sponsor van het Midden-Oostenproject ontvangt u aan het einde van het jaar een financiële en inhoudelijke verantwoording, en wordt u uitgenodigd voor een exclusieve lezing die KN-correspondent Martin Janssen later dit jaar zal geven in Nederland.

Kwaliteitstijd

Kwaliteitstijd

“Hoe gaat het met je?”
“Goed hoor, druk…”
Dat laatste woordje. U moet er maar eens op letten hoe vaak het wordt gebruikt. Iedereen is druk: op het werk, in het verkeer, met vrienden… en als we daar allemaal niet druk mee zijn, zijn onze kinderen wel druk en dan zijn we daar druk mee.
Druk-zijn is het nieuwe elan. We willen heel veel, en het liefst zo efficiënt mogelijk zodat het ons niet teveel tijd kost. Nu ben ik, als moeder van vijf kinderen, de laatste die efficiëntie onderwaardeert. Sterker nog, ik heb die zeer hoog in het vaandel staan, maar efficiëntie mag nooit een doel op zich zijn, net zo min als druk zijn.

Kwaliteit daarentegen moet dat juist wél zijn. Het maakt niet uit wat je doet of hoe snel je het doet, als je het maar goed doet. Dit klink wellicht als een open deur. Toch is het in de huidige, drukke, samenleving niet voor de hand liggend dat er veel tijd is voor momenten waarop u even stilstaat en de tijd neemt om ergens van te genieten.
Katholiek Nieuwsblad wil mensen helpen bij het nemen van deze kwaliteitstijd door een product te leveren waarvoor zij deze tijd wíllen nemen. Met dank aan u, de donateurs van Arnulfus, kan de krant een vernieuwingsslag maken, inhoudelijk en visueel. Uw beleving staat daarin centraal.
Uiteraard gaat deze ontwikkeling hand in hand met de digitale ontwikkeling van KN. De website moet vernieuwd worden. Die is verouderd en beperkt in de mogelijkheden, zodat wij niet kunnen profiteren van de voordelen die digitalisering brengt. De wens om een nieuwe website te bouwen kan echter niet gerealiseerd worden zonder uw financiële steun. Ik realiseer mij heel goed dat wij vaak een beroep doen op uw vrijgevigheid. Ik ben zeer dankbaar als ik denk aan alles wat u ons gegeven heeft in de vorm van gebed en financiële steun. Toch wil ik u vragen een extra donatie te overwegen.
Wij willen graag gebruik maken van de digitale trein die voorbij raast. Maar dan wel met Katholiek Nieuwsblad onder onze arm, zodat we de krant heerlijk op ons gemak kunnen lezen. Reist u met ons mee?

Christine Klosse
Directeur a.i.

Het vijfendertigste jaar

Het vijfendertigste jaar

Drie pausen geleden werd KN opgericht. De Arnulfus Stichting was er vanaf het begin bij betrokken. De krant bestaat dit jaar 35 jaar en dit is de honderdste editie van Arnulfus Post. Zonder Arnulfus - dat wil zeggen zonder u - hadden we dit jubileum nooit kunnen vieren.

Voorwaarden Katholiek Nieuwsblad voor de eeuwigheid

Katholiek Nieuwsblad voor de eeuwigheid is géén abonnement maar kent wel enkele voorwaarden

  • U steunt Katholiek Nieuwsblad met een gift van tenminste €4000,00 aan de Arnulfus Stichting en u ontvangt KN voor de eeuwigheid. Wat wil zeggen; zo lang als u leeft en zolang Katholiek Nieuwsblad blijft bestaan, ontvangt u iedere week Katholiek Nieuwsblad per post en kunt u de krant digitaal lezen
  • U geeft in maximaal 4 termijnen en binnen 1 jaar
  • Arnulfus Stichting heeft een ANBI-status waardoor uw gift aftrekbaar van de belasting is
  • U krijgt op al onze artikelen in onze webshop 10% korting middels een unieke kortingscode die u ontvangt binnen enkele dagen na uw aanmelding
  • Indien Katholiek Nieuwsblad eindigt in haar bestaan ontvangt u geen geldelijke teruggave
  • KN voor de eeuwigheid is persoonsgebonden (enkel voor natuurlijke personen) en kan niet worden overgedragen bij overlijden of om andere redenen 
  • Arnulfus Stichting en Katholiek Nieuwsblad zijn niet aansprakelijk voor digitale storingen en/of technische mankementen en belooft, indien dit onverhoopt voorvalt e.e.a. zo spoedig mogelijk te herstellen
  • Katholiek Nieuwsblad wordt verzonden via de diensten van PostNL. Arnulfus Stichting en Katholiek Nieuwsblad zijn niet aansprakelijk voor de postbezorging en verzorgt geen na zendingen per post

Reacties lezers stemmen me hoopvol

Reacties lezers stemmen me hoopvol

Jacqueline van Esch (50) werkt met veel liefde aan de verspreiding van Katholiek Nieuwsblad. Ze belt mensen die een proefabonnement hebben gehad en is het aanspreekpunt voor de promotie in parochies.

Jacqueline is geen onbekende bij KN. Al twee keer eerder werkte ze er, en zette onder meer de marketingafdeling op poten. Ze geniet van het contact met lezers, vertelt ze. “De mensen die ik na een proefabonnement bel, reageren vaak heel leuk. Soms komen er zelfs hele levensverhalen naar boven. Ik neem dan de tijd om te luisteren, dat kun je niet afkappen. Natuurlijk denken we ook commercieel, maar niet op het Amerikaanse af.”

Ze ziet veel mogelijkheden om het bereik van KN te vergroten, vertelt ze, onder meer door de promotie-acties in parochies die later dit jaar zullen beginnen. De reacties na proefabonnementen vindt ze veelbelovend. “Ik hoor vaak dat mensen vinden dat KN positief veranderd is. Dat stemt me hoopvol!”

‘KN brengt goed nieuws aan iedereen’

Als nieuwste aanwinst in het team van Katholiek Nieuwsblad, zet Marjolijne du Maine zich enthousiast in voor een nieuwe opbloei van dit unieke medium. ‘Dat gun ik de krant, de katholieke gemeenschap en ook de bredere samenleving.’

‘KN Jong wil jongeren kwaliteitsjournalistiek bieden’

Een online platform voor en door katholieke jongeren, dat wil KN Jong zijn. Een gesprek met initiatiefnemer en redacteur Luuk van den Einden.

Aan het begin van het tweede jaar van zijn studie journalistiek, afgelopen najaar, liep Luuk van den Einden (22) stage op de redactie van Katholiek Nieuwsblad in Den Bosch. Het werd een succes dat wederzijds smaakte naar meer. “In die drie maanden heb ik meer over journalistiek geleerd dan in mijn hele eerste studiejaar”, zo blikt Van den Einden terug. “Tijdens mijn stage bij KN leerde ik hoe het is om écht journalist te zijn. Iedere week zag ik een hele krant gevormd worden. Ik leerde ideeën pitchen, invalshoeken bedenken en deadlines halen.”

Online platform

Een van de ideeën die hij ‘pitchte’ bij hoofdredacteur Anton de Wit, was een online katholiek jongerenplatform. Die had er wel oren naar, want de wens om ‘iets’ speciaals te maken voor katholieke jongeren leefde al langer op de redactie. Zo ontstond KN Jong, dat medio januari 2019 officieel van start ging. Via kn.nl/jong biedt het platform wekelijks diverse blogs, interviews en achtergrondartikelen.

“KN Jong is voor katholieke jongeren tussen de 15 en 25 jaar”, legt Van den Einden uit, die nu samen met de huidige KN-stagiaire Jessica Cheri de redactie ervan vormt. “Omdat smaken verschillen, hechten we grote waarde aan diversiteit in ons aanbod. Sommige artikelen zijn meer gericht op scholieren, andere op studenten; sommige stukken lezen gemakkelijk weg en andere gaan dieper op de zaken in.”

Herkenbare onderwerpen

Hoe bepalen de redacteuren de onderwerpen die zij op KN Jong willen behandelen? Van den Einden: “Daarvoor kijken we in de eerste plaats naar onszelf. Wat vinden wij belangrijk en interessant? Daarnaast proberen we ieder artikel uniek te maken. Voor onze interviews gaan we op zoek naar mensen met een bijzonder verhaal of een bijzondere kijk op de wereld.

Met KN Jong willen we katholieke jongeren een online plaats bieden waar ze artikelen kunnen lezen over de dingen die zij belangrijk vinden en die ze herkennen in hun eigen leven. Zulke webpagina’s zijn zeldzaam, zeker in het Nederlands.”

Kwaliteit en diepgang

“KN Jong maakt deel uit van Katholiek Nieuwsblad, en dat betekent: kwaliteit en diepgang. We willen jongeren katholieke kwaliteitsjournalistiek bieden; onder begeleiding van de redactie van KN moet dat ook zeker lukken. Een uitdaging is het bereiken van onze doelgroep. KN geniet weinig bekendheid onder jongeren, waardoor zij ook niet zo snel met KN Jong in contact zullen komen. Hier willen we verandering in brengen.”

Kijk voor meer informatie op www.kn.nl/jong

‘Als je geïnteresseerd bent in de Kerk, lees je KN’

‘Als je geïnteresseerd bent in de Kerk, lees je KN’

Voor de trouwe KN-lezer is fotograaf Ramon Mangold geen onbekende. Al meer dan vijf jaar verschijnen er regelmatig schitterende foto’s van hem in de krant. “Mijn missie is om de buitenwereld te laten zien: ‘Kijk eens wat we hebben!’”

Ramon Mangold (38) groeide als katholiek op in Zeeland, waar het geloof zich vooral binnen de vier kerkmuren afspeelde, maar voor zijn studie Beeldende Kunst belandde hij in Breda. Daar ontdekte hij een hele andere kant van het katholicisme: een Kerk die open was en overal in de maatschappij te vinden was. “De processies met gilden, de vaandels, de bruidjes die bloemen rondstrooien en met carnaval liep de pastoor ook met een feestneus op”, zegt hij lachend. “Het inspireerde mij om mij als fotograaf helemaal te specialiseren in de katholieke Kerk. Er zijn weinig moderne kunstenaars en fotografen die nog iets met de katholieke Kerk doen. Ik dacht: ik ga laten zien hoe mooi het geloof is.”
En dat heeft hij zeker al gedaan. Zo kwam vorig najaar zijn boek Katholiek Brabant uit, waarvoor hij tien jaar lang uiteenlopende katholieke evenementen fotografeerde.

Waarom vind je het boeiend om het katholicisme te fotograferen?
“Ik voel mijzelf erg thuis bij het katholieke en ik vind het fijn om dat aan de buitenwereld te tonen. Voor mijzelf is het ook echt een ontdekkingstocht. Het katholieke geloof is een wereldgeloof en het is voor mij een uitdaging om dat zo te beleven en vast te leggen. Veel mensen zeggen: ‘Je moet het fotograferen voordat het straks allemaal weg is.’ Ik zie het anders, want er ontstaan namelijk ook veel nieuwe dingen. Denk aan processies die na twintig of vijftig jaar nieuw leven wordt ingeblazen. Vorig jaar was er een pas gewijde priester die zei: ‘Ik ga een midzomernachtmis doen op het strand.’ Ik ben erheen gegaan en het evenement bleek ook nog eens fotogeniek en heeft op de voorpagina van KN gestaan.”

Waarom vind je het boeiend om het katholicisme te fotograferen?
“Ik voel mijzelf erg thuis bij het katholieke en ik vind het fijn om dat aan de buitenwereld te tonen. Voor mijzelf is het ook echt een ontdekkingstocht. Het katholieke geloof is een wereldgeloof en het is voor mij een uitdaging om dat zo te beleven en vast te leggen. Veel mensen zeggen: ‘Je moet het fotograferen voordat het straks allemaal weg is.’ Ik zie het anders, want er ontstaan namelijk ook veel nieuwe dingen. Denk aan processies die na twintig of vijftig jaar nieuw leven wordt ingeblazen. Vorig jaar was er een pas gewijde priester die zei: ‘Ik ga een midzomernachtmis doen op het strand.’ Ik ben erheen gegaan en het evenement bleek ook nog eens fotogeniek en heeft op de voorpagina van KN gestaan.”

Wat is volgens jou het belang van KN?
“Bij een gewone krant moet je altijd vechten om katholieke nieuwtjes erin te krijgen. En als het in de krant komt, wordt het vaak op een exotische manier neergezet. KN is misschien een beetje apart omdat de krant primair over de katholieke Kerk bericht. Als je gitarist bent, koop je ook een blad over gitaren. Zo is het ook met de Kerk, als je daarin geïnteresseerd bent, lees je KN.”

Hoe combineer je je geloof en je vak?
“Soms merk ik dat ik er bij een evenement meer als gelovige bijzit dan als fotograaf en dat maakt het lastig om goed te fotograferen. Maar zit je er te veel als fotograaf dan zit je er te ver vandaan en ben je meer aan het observeren. Je moet een soort balans vinden tussen je eigen gevoel en je vak.

Mgr. Van den Hende heeft weleens gezegd: ‘Ramon kijkt niet met zijn ogen maar met zijn hart.’ Dat vond ik wel heel mooi gezegd. Het gaat niet alleen om de esthetiek, maar ook om wat de kern is van wat daar gebeurt. Een goed voorbeeld is een grote kerk waar tien mensen zitten om de Eucharistie te vieren. Je kunt een heel grote lege kerk fotograferen, waardoor die tien mensen er treurig uitzien, of je kunt juist inzoomen op de mensen, waardoor je de kern voelt: de verbondenheid en dat het een bijzonder liturgisch moment is. Mijn primaire insteek bij het fotograferen is positief, maar ook om naar buiten toe te laten zien: ‘Kijk eens wat we hebben!’”

Hoe kijk jij naar de Kerk in Nederland?
“Ik denk dat we een veranderende Kerk hebben. De generatie van mijn ouders ging nog naar de kerk omdat het moest of omdat ze eigenlijk niet beter wist. Nu is er een generatie van mensen tussen de twintig en dertig die weer heel bewust voor de Kerk kiezen. Het is een kleinere Kerk, maar ze is wel veel intenser. We zijn een andere, bewustere Kerk geworden en ik denk dat ze vanzelf wel weer zal groeien. Ja, ik ben heel positief.”

‘KN-lezer in de hoofdrol’

‘KN-lezer in de hoofdrol’

Van de 35 jaar dat KN bestaat, heeft Ed Arons bijna de helft meegemaakt als hoofdredacteur. En als freelancer levert hij nog regelmatig bijdragen. Zijn visie op KN en zijn lezers is inspirerend en verrassend.

Soomerlustplein 5 | 2275 XM Voorburg | info@arnulfus.nl | Copyright © 2011-2018 Arnulfus Stichting