Een nieuwe stijl, een nieuwe identiteit?

Katholiek Nieuwsblad stapt naar de Hoge Raad, het hoogste rechtsorgaan in Nederland. In de afgelopen periode is na het nemen van dit besluit hard gewerkt aan het indienen van onze cassatiemiddelen. Geen eenvoudige klus, maar dankzij de inzet van deskundigen en bestuursleden heeft het tot een goed stuk geleid. Het verwoordt waar naar onze mening de schoen wringt in het eerdere oordeel van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.

Postbus 1270 | 5200 BH 's-Hertogenbosch | Telefoon: 073 - 612 34 80 | Copyright © 2011-2017 Stichting Arnulfus