In de betekenis…

Informatie kan op verschillende manieren landen. In een persoonlijk gesprek is het goed mogelijk om, mede door het juiste informatieniveau en een goede toonzetting, de boodschap helder te verwoorden. Vele dialogen komen dan tot stand.

Postbus 1270 | 5200 BH 's-Hertogenbosch | Telefoon: 073 - 612 34 80 | Copyright © 2011-2017 Stichting Arnulfus