Katholiek Nieuwsblad voor de eeuwigheid

Niet meer per maand of per jaar betalen voor uw abonnement, maar voor eens en altijd: het kan sinds kort bij Katholiek Nieuwsblad. Hoofdredacteur Anton de Wit over het hoe en waarom van deze unieke vorm van steun.

De eeuwigheid is weinig populair vandaag de dag. Dat steeds minder mensen in zoiets als een eeuwig leven geloven, is niet alleen een kwestie van abstracte opvattingen – het tóónt zich ook in het gedrag en dagelijks leven van mensen. In het werk, liefdesrelaties, vriendschappen: ‘voor nu’ heeft de plek ingenomen van ‘voor altijd’.

Soomerlustplein 5 | 2275 XM Voorburg | info@arnulfus.nl | Copyright © 2011-2018 Arnulfus Stichting